STUDION

KONTROLLRUM
Yta: 30 m2
Väggmaterial:
Diffuserande ytor av trä, APD 40 och APD 80
Absorberande ytor av textilklädda akustikplattor
Takmaterial: Hålabsorbenter
Golv: Parkett

STUDIORUM A
Halvdämpad karaktär
Yta: 32 m2
Väggmaterial: Absorberande quadrilskivor av gips
Diffuserande ytor av trä
Takmaterial: Hålabsorbenter av välvd rockwollfylld massonit
Golv: Parkett

STUDIORUM B
Odämpad karaktär
Yta: 75 m2
Väggmaterial: Svagt diffuserande snedställda ytor av gips
Diffuserande mobila skärmar av trä
Takmaterial: Absorberande akustikplattor
Diffusorer av välvd plywood
Golv: Trä

UTRUSTNING - SPECIFIKATION
 

Home: elementstudio.se

© [Copyright] elementstudio.se 2006